OFFERT.

 

Mitt mål är att, tillsammans med dig, skapa en inomhusmiljö som är funktionell, men samtidigt vacker och unik och helt och fullt uppfyller dina krav.Varje projekt ägnas därför största omsorg och omtanke, med tidens trender som bakgrund och min gedigna utbildning som verktyg. Därmed skapas ny, funktionell och unik design för interiörer, såväl offentliga som privata, interiörer skräddarsydda för behoven. Varför inte dra fördel av det traditionella i kombination med ett nytt, innovativt tänkande?

 

Tillsammans går vi igenom förutsättningarna, hur det ser ut idag, och diskuterar målet för arbetet.

 

Vi tar hänsyn till befintliga installationer, el, vatten, avlopp, bärande konstruktioner mm. och utifrån dessa arbetar vi fram ett förslag.