PROJEKT ON-LINE.

 

Det är fullt möjligt att arbeta fram nya interiörer med utgångspunkt från foton av befintlig miljö.

Skicka bilder, med post eller mejl, tillsammans med din „önskelista“, ditt mål med arbetet.

Perla gör ett kostnadsförslag för arbetet och tar ut en handpenning. Därefter arbetas hela förslaget till ny interiör fram och du får det on-line i din dator.

Vi diskuterar igenom förslaget och arbetet fortgår tills du är nöjd. Därefter faktureras slutbetalningen för Perlas arbete.

Välkommen med din förfrågan till Perla perla@intrdesign.com